แบบทดสอบ

กฏในการทำข้อสอบ

1.ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ ต้องทำได้ 45 ข้อขึ้นไป จึงจะผ่านการทดสอบ

2.เวลาในการทำข้อสอบคือ 60 นาที หากทำข้อสอบไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดในทันทีและต้องทำข้อสอบใหม่ทั้งหมด

ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบ