8. ขณะที่รถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังจะแซงรถของท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร