6.ขณะที่ขับรถอยู่นั้น หากมีรถขับตามหลังมาในระยะกระชั้นชิด ท่านควรปฏิบัติอย่างไร