59. หากไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรก ในสถานการณ์ที่มีคนบาดเจ็บรุนแรง เมื่อได้ทำการเปิดไฟฉุกเฉินและตรวจสอบว่าเครื่องยนต์ดับเรียบร้อยแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร