58. เมื่ออยู่ในถานที่เกิดเหตุ สามารถช่วยผู้บาดเจ็บที่หมดสติได้อย่างไร