56. เมื่ออยู่ในอุโมงค์ หากรถเกิดเพลิงไหม้และไม่สามารถขับรถต่อไปได้ ควรปฏิบัติอย่างไร