55. ในสถานที่เกิดเหตุ สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว