54. เมื่อท่านขับรถเข้าใกล้รถโดยสารประจำทางที่ส่งสัญญาณว่ากำลังจะ ออกจากป้ายรถโดยสารประจำทาง ควรปฏิบัติอย่างไร