15. หากท่านเป็นนักขับมือใหม่ ควรฝึกฝนทักษะและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด