49. เมื่อท่านขับรถในตำแหน่งของรถคันสีแดง (ที่มีลูกศรชี้ตามภาพ) ควรปฏิบัติอย่างไร