47. เมื่อท่านต้องการเลี้ยวซ้ายจากถนนรองเข้าถนนหลัก มีรถบรรทุกวิ่งมาทางด้านขวา เพราะเหตุใดจึงควรหยุดรอแม้ว่ามีเวลาพอที่จะเลี้ยวเข้าทางหลัก