44. การขับรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านควรปฏิบัติอย่างไร