43. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ทักษะใดไม่จำเป็น