42. เมื่อท่านขับรถตามหลังรถบรรทุกอยู่บนถนนในขณะที่มีฝนตก ควรปฏิบัติอย่างไร