40.เมื่อท่านรับประทานยาแก้ไอที่ได้จากเพื่อน ก่อนขับรถควรปฏิบัติอย่างไร