40. ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องการจะเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกนี้ แต่ทัศนวิสัยของถนนถูกบดบัง