39. เมื่อเข้าสู่วงเวียนขนาดเล็ก หากเห็นรถบรรทุกให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายแต่ขับชิดขวา ควรทำอย่างไร