39. หากพบเห็นสัตว์ใหญ่ เช่น วัว เดินอยู่บนถนน ควรปฏิบัติอย่างไร