38. เมื่อท่านขับรถผ่านรถโดยสารประจำทางที่จอดอยู่ ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก