38. เมื่อขับรถตามรถบรรทุกเข้าสู่ทางแยก คนขับรถบรรทุกเปิดให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาแต่ขับชิดขอบด้านซ้าย ควรปฏิบัติอย่างไร