37. หากพบว่ารถของท่านเกิดท่อน้ำมันรั่วท่านควรทำอย่างไร