37. หากกำลังขับขี่รถอยู่บนถนน แล้วฝนเริ่มตกผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร