35. ทางเดินเท้าทางด้านซ้ายถูกปิดเนื่องจากอยู่ระหว่างการซ่อมแซม ผู้ขับรถควรปฏิบัติอย่างไร