31. เมื่อท่านขับรถเข้าสู่ทางม้าลายแล้วพบว่ามีคนนั่งรถเข็นรอข้ามถนน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร