31. สำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย