3. ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (น้ำมันเครื่องทั่วไป) เมื่อใช้รถไปได้ระยะทางเท่าไร