29. วิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบใด เหมาะสำหรับผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ (เฉพาะส่วนล่าง)