29. การหยุดรถอย่างกระทันหัน(รถไม่ใช้เบรก ABS) ควรปฏิบัติอย่างไร