28. เมื่อท่านกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอง ควรตรวจสอบกระจกด้านขวาก่อนเลี้ยวเพราะเหตุใด