25. ขณะที่รถของท่านหยุดอยู่หลังรถจักรยานบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร เมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว ท่านควรปฏิบัติอย่างไร