24. หลังจากขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ควรทดสอบระบบใดก่อนขับรถต่อไป