23. เมื่อท่านขับรถตามหลังรถคันอื่น ในสภาวะอากาศที่มีหมอกหนาแน่น นอกจากการเปิดไฟหน้าแล้วควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้