22. เมื่อรถคันสีขาวเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อขอทางดังรูป รถคันสีแดงต้องปฏิบัติอย่างไร