21. เมื่อท่านขับรถที่มีระบบเบรก ABS ควรเหยียบเบรกอย่างไรในกรณีที่ต้องการหยุดรถเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน