20. ท่านกำลังขับรถเดินทางไกล และรู้สึกเหนื่อยล้า ท่านควรจะ