2.เพราะเหตุใดจึงต้องเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยเมื่อขับรถตามหลังรถบรรทุก