19. บนทางหลวงพิเศษที่มีการจราจรหนาแน่น หากรถที่ตามหลังเข้าใกล้ในระยะกระชั้นชิด ท่านควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการชน