19. ท่านได้แวะรับประทานอาหารในร้านที่มีสุราบริการด้วย ก่อนจะขับรถเดินทาง ท่านควรทำอย่างไร