19. จากรูป หากท่านต้องการขับรถตรงไป ท่านควรระมัดระวังและปฏิบัติอย่างไร