18. เมื่อผู้ขับขี่รถคันข้างหน้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ ท่านควรทำอย่างไร