18. การเว้นระยะห่างจากด้านข้างรถกับรถที่จอดอยู่ อย่างน้อยควรเว้นระยะเท่าใด