16. ในการขับรถเกียร์ธรรมดา การหยุดรถที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร