16. เมื่อท่านต้องทำการแซงรถจักรยานยนต์ในขณะที่มีลมแรง ควรปฏิบัติอย่างไร