14. ดังรูปในกรณีที่รถสีน้ำเงินออกมาจากซอย รถคันใดต้องหยุดให้ทาง