8. การขับรถในลักษณะใด ที่ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยว