13. เมื่อผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุ 13 ปี และมีผู้ปกครองนั่งไปด้วย ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจดูว่าเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบแล้ว