หลักสูตรและค่าเรียน

เซฟดี ไดรฟ์เวอร์ 

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐาน รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถขนส่ง ชนิดที่ 2 และ 3

 • อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

 • อบรมต่อใบอนุญาตขับรถ

 • เรียนเสริมทักษะการขับรถยนต์

มาตรฐานโรงเรียน

 • ครูผู้สอนได้รับอนุญาตจากกรมขนส่ง

 • สนามฝึกขับรถได้มาตรฐาน

 • รถยนต์ที่ใช้ฝึกหัดขับมีระบบช่วยเบรค

 • รถยนต์ฝึกหัดขับติดตั้งกล้องบันทึกการสอน

 • รับรองผลการเรียนทุกหลักสูตร 

 • ควบคุมการสอบโดยครูของโรงเรียน

 • มีเว็บไซต์ข้อสอบเสมือนจริง (จับเวลา)ให้ฝึกทำในโทรศัพท์มือถือ

เอกสารสมัครเรียน

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ใช้ทุกครั้งที่ติดต่อโรงเรียน)

 • ใบรับรองแพทย์ ( ใช้วันอบรม)

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิน 110 cc.)

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ (เกิน 110 cc.)

 • มีพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์

 • เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง  1 วัน

 • อบรมและสอบ  1 วัน

 • รวมเวลา 2 วันจบ

 • สอนพื้นฐานการขับรถ

 • อบรมกฎหมาย ขับขี่ปลอดภัย ฯลฯ

 • วันเรียนปฎิบัติใส่เสื้อ กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ

อัตราค่าเรียน : 500 บาท

หลักสูตรรถยนต์ 15 ชั่วโมง

 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์

 • เลือกเกียร์ Manual / Automatic ได้

 • รอบเรียนภาคปฏิบัติ

 • รอบที่ 1. เวลา  08.00 - 10.00 น.

 • รอบที่ 2. เวลา 10.00  - 12.00 น.

 • รอบที่ 3. เวลา 13.00  - 15.00 น.

 • รอบที่ 4. เวลา 15.00  -  17.00 น.

 • รอบที่ 5. เวลา 17.30   - 19.30 น.

 • รอบที่ 6. เวลา 19.30  -  21.30 น.

 • มีพื้นฐานขับรถยนต์ ( เรียน+อบรม+สอบ  รวม 2 วันจบ )

 • ไม่มีพื้นฐานขับรถ ( เรียน+อบรม+สอบ  รวม 3-4 วันจบ )

 • สอนขับรถออกถนนจริง

อัตราค่าเรียน : 4,000 บาท  หรือ ตามโปรฯ 

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 2

 • อายุ 20 ปี บริบูรณ์  ( ประเภทบุคคล )

 • อายุ 22 ปี บริบูรณ์  ( ประเภทสาธารณะ )

 • เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง ใช้เวลา 2 วัน

 • อบรมทฤษฎี + สอบ  1 วัน

 • รวมเวลา 3 วันจบ

 • สอนพื้นฐานการขับรถและขับออกถนนจริง

 • ความรู้กฎหมาย มารยาท จิตสำนึกการขับรถ

 • อัตราค่าเรียนนี้รวมค่าเรียนเสริมทักษะ

 • ไม่รวมค่าตรวจสอบประวัติ ( ท.) 100 บาท

 • ที่พักฟรี ( ราคารวมที่พักแล้ว)

อัตราค่าเรียน : 4,000 บาท หรือตามโปรฯ 

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 3

 • อายุ 20 ปี บริบูรณ์  ( ประเภทบุคคล )

 • อายุ 22 ปี บริบูรณ์  ( ประเภทสาธารณะ )

 • เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง ใช้เวลา 2 วัน

 •  อบรมทฤษฎี + สอบ 1 วัน

 • รวมเวลา 3 วันจบ

 • สอนพื้นฐานการขับรถ

 • ความรู้เกี่ยวกับรถ การขับรถประหยัดน้ำมัน

 • อัตราค่าเรียนนี้รวมค่าเรียนเสริมทักษะ

 • ไม่รวมค่าตรวจสอบประวัติ ( ท.) 100 บาท

 • ที่พักฟรี ( ราคารวมที่พัก )

อัตราค่าเรียน : 4,000 บาท  หรือตามโปรฯ 

หลักสูตรเรียนเสริมทักษะรถยนต์

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถยนต์

 • สำหรับท่านที่ต้องการความมั่นใจการขับรถออกถนนจริง

 • เลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 - 10 ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน :  2 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท 

หลักสูตรอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง 

 • เปิดวันอาทิตย์

 • สามารถซื้อชั่วโมงการฝึกซ้อมท่าสอบภาคปฏิบัติได้

อัตราค่าอบรม : 400 บาท

หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาต 

 • รถจักรยานยนต์-รถยนต์   200 บาท  หรือตามโปร ฯ

 • รถขนส่ง  300 บาท

เอกสารที่ใช้การอบรมต่อใบอนุญาต

      - บัตรประจำตัวประชาชน

      - ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม

      - ใบรับรองแพทย์