เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่9

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

หาทางออกให้ตนเอง

1.หลีกเลี่ยงการขับรถเกาะกลุ่ม ในการจราจร เพื่อหาช่องทางออกให้ตัวเองตลอดเวลา