เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่8

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การเคลื่อนไหวสายตา

1.เคลื่อนไหวสายตาไปมาตลอดเวลา
2.มุมมองที่สายตามองเห็นชัดเจน 3 องศา