เทคนิคการขับรถปลอดภัยตอนที่7

เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

การมองภาพโดยรอบ

4.จุดบอดของรถ
5.ทิ้งระยะห่างจากคันหน้า เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น